Garantievoorwaarden

Garantie

 • Indien zich bij normaal gebruik van de boxspring, matras, topper of bedaccessoire, binnen 2 jaar na de factuurdatum, een klacht voordoet ten gevolge van een materiaal- of productiefout, dan garanderen wij deze geheel vrij van kosten te herstellen of te vervangen.
 • Bij herstelling of vervanging wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering. U betaalt dan een bijdrage voor het herstel of de vervanging, vermeerderd met de transport- en administratiekosten.
 • Na 2 jaar betaalt u 40%, na 3 jaar 60%, na 4 jaar 80%, na 5 jaar geldt de garantie niet meer.
 • Voor constructie- en fabricagefouten van motoren geldt een garantieperiode van 2 jaar.

Herstelling of vervanging

 • Naargelang de omstandigheden, zal het herstel of de vervanging van het product kosteloos gebeuren binnen de garantieperiode.
 • Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld, zal het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde product of, indien niet meer leverbaar, door een gelijkwaardig product.

Garantie van de herstelling of vervanging

Wanneer een product wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.

Bewijsstukken

Indien u een klacht mocht hebben, dan kunt u daarvoor met de originele factuur terecht bij de dealer waar je jouw BeauNoir product hebt gekocht.

Transport

Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling en/of beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het product slecht of niet verpakt teruggestuurd wordt, vervalt elke garantie-aanspraak.

Boxsprings

Voor boxsprings geldt een garantieperiode van 5 jaar degressief.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken- en garens, alsook meubelstoffen.
 • Aan normale slijtage onderhevige onderdelen, zoals batterijen, afstandsbedieningen, etc.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.
Matrassen & toppers

Voor matrassen en toppers geldt een garantieperiode van 5 jaar degressief.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken- en garens.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.
 • Schimmelvorming ontstaan door gebruik van de matras en/of topper in een onvoldoende verluchte of vochtige ruimte.
 • Urine- of bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Ligplekvorming door gebruik van de matras en/of topper op een niet aangepast onderstel.
 • Normale slijtage aan matras en/of topper door gebruik. De stramheid van een matras vermindert op natuurlijke wijze en kan een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid tot 20% van de matraskern met zich meebrengen.
 • Door gebruik kunnen kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt.
Bedaccessoires

Voor bedaccessoires (poufs, zitbanken en bedkoffers) geldt een garantieperiode van 5 jaar degressief.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van meubelstoffen.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.
Hoofdkussens

Op hoofdkussens geldt een garantieperiode van 2 jaar.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken- en garens.
 • Vlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.
Dekbedden

Op dekbedden geldt een garantieperiode van 2 jaar.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken- en garens.
 • Vlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.
Bedlinnen

Op dekbedovertrekken, hoeslakens, kussenslopen en moltons geldt een garantieperiode van 1 jaar.

Valt niet onder garantie:

 • Normale slijtage en verkleuring van bedlinnen.
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of reparaties ten gevolge van handelingen door jou als koper of door derden.