Privacy- en Cookiebeleid

1. Algemeen

BeauNoir, met maatschappelijke zetel te Advocaat De Backerstraat 66A, 9450 Denderhoutem, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0634 932 009 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.beaunoir.be.

2. Persoonsgegevens

2.1. BeauNoir leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. U kan uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, laten wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met BeauNoir. Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

2.2. BeauNoir verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

2.3. Cookie Policy

Door het gebruik van cookies verzamelt BeauNoir uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door BeauNoir intrekken.

Cookies zijn tekstbestanden die door BeauNoir op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de BeauNoir website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@beaunoir.be. De website van BeauNoir maakt gebruik van verschillende cookies die we in volgende lijst oplijsten. BeauNoir maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

In de onderstaande lijst vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

 • Cookie: _icl_current_language / doel: taal selectie / gegevensontvanger: BeauNoir / verwijdering: 1 dag
 • Cookie: wipml_referer_url / doel: herkenning bezoeker / gegevensontvanger: BeauNoir / verwijdering: 1 dag

2.3.1. Google en Google Analytics

De website van BeauNoir gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om BeauNoir te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van BeauNoir zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plugin te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

 • Cookie: CONSENT / doel: analyse / gegevensontvanger: Google / verwijdering: 20 jaar
 • Cookie: NID / doel: analyse / gegevensontvanger: Google / verwijdering: 6 maand

2.3.2. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds BeauNoir contacteren.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • U de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren.
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.
 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met informatie die u zou kunnen interesseren.
 • De technische administratie van de website beheren.
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Direct marketing en mededeling van derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij BeauNoir hier expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail naar info@beaunoir.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door BeauNoir.

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@beaunoir.be of per brief naar het maatschappelijk adres, Advocaat De Backerstraat 66A, 9450 Denderhoutem, België, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan BeauNoir mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het contactformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan BeauNoir.

6. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@beaunoir.be. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

In geen geval kan BeauNoir aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

BeauNoir houdt eraan u te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die BeauNoir niet controleert en waarop dit Privacy- en Cookiebeleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door BeauNoir. BeauNoir is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. BeauNoir raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in het Privacy- en Cookiebeleid.

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computer of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve dit Privacy- en Cookiebeleid te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bijvoorbeeld cookies geplaatst door www.beaunoir.be).
 • Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third party cookie (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Facebook, Google en Twitter).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, etc.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niet te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies. Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijvoorbeeld cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Google Analytics, Twitter, etc.). De meeste niet functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies. Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer de gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meest functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijk geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy- en Cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy- en Cookiebeleid.

10. Aanvaarding

Door de website te bezoeken, aanvaard u alle bepalingen van dit Privacy- en Cookiebeleid en stemt u ermee in dat BeauNoir uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid.